اقامت کردن ایران مذاکره ارتباط وزارت خارجه

اقامت کردن: ایران مذاکره ارتباط وزارت خارجه وزیر امور خارجه وزارت امور خارجه اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار پزشکی بیماران مبتلا به آلزایمر با ماساژ سر و صورت آرام می‌شوند

نتایج تحقیق پژوهشگران کشور نشان داد که ماساژ سر و صورت، «بی‌قراری» بیماران مبتلا به آلزایمر را به شدت کم کردن می‌دهد و می‌توان با آموزش این روش به پرستاران و مر

بیماران مبتلا به آلزایمر با ماساژ سر و صورت آرام می‌شوند

بیماران مبتلا به آلزایمر با ماساژ سر و صورت آرام می شوند

عبارات مهم : ماساژ

نتایج تحقیق پژوهشگران کشور نشان داد که ماساژ سر و صورت، «بی قراری» بیماران مبتلا به آلزایمر را به شدت کم کردن می دهد و می توان با آموزش این روش به پرستاران و مراقب ها، استرس و چالشی را که به بیمار و خانواده وارد می شود، کم کردن داد.

به گزارش ایسنا، بیماری آلزایمر مرسوم ترین نوع زوال عقل هست. این بیماری از لحاظ بالینی زمانی قابل تشخیص است که زیاد عملکردهای مغز از جمله تغییرات رفتاری و خلقی به صورت تدریجی شروع به از دست رفتن کرده اند. شیوع بیماری آلزایمر با اوج رفتن سن زیاد کردن می یابد. بیش از 90 درصد افراد سالمند مبتلا به آلزایمر علائم رفتاری و روانی مانند بی قراری، جنبش پذیری، اضطراب و افسردگی دارند.

بیماران مبتلا به آلزایمر با ماساژ سر و صورت آرام می‌شوند

به نظر اعضای خانواده و پرستاران بیماران آلزایمری، «بی قراری» یکی از رفتارهای پرخطر در میان این بیماران هست. بی قراری ممکن است با علائمی مانند سرگردانی یا پرسه زنی، پرخاشگری فیزیکی، حرکات تکراری، فریاد و مقاومت در برابر مواظبت همراه باشد. عوارض بیماری و کم کردن عملکردهای شناختی مانند درک، توجه، هوشیاری، حافظه، هوش و … باعث می شود که بیماران و خانواده های آن ها دچار تنش شدید روانی و مالی شوند. علائم رفتاری و روانی بیماری آلزایمر معمولا با مداخلات دارویی و یا ایجاد محدودیت فیزیکی کنترل می شود. درمان های دارویی با عوارض جانبی همراه هستند و همچنین در مورد ایجاد محدودیت فیزیکی نیز بعضی از پرسشها اخلاقی وجود دارد. به همین خاطر استفاده از روش های درمانی غیر دارویی مهم هست. این روزها جهت کم کردن علائم رفتاری و روان شناختی زوال عقل، استفاده از درمان های غیر دارویی از قبیل موسیقی درمانی، رایحه درمانی یا آروماتراپی و ماساژ، مرسوم شده است است.

از هزاران سال پیش ماساژدرمانی رواج زیادی داشته هست. امروزه پژوهش های گوناگونی در زمینه ماساژ صورت گرفته و اثرات مثبت آن در اضطراب، استرس، خواب و درد گزارش شده است هست. ماساژ را می توان به سادگی به افراد آموزش داد. این روش کم خطر و در دسترس و از نظر مالی مقرون به صرفه است.

نتایج تحقیق پژوهشگران کشور نشان داد که ماساژ سر و صورت، «بی‌قراری» بیماران مبتلا به آلزایمر را به شدت کم کردن می‌دهد و می‌توان با آموزش این روش به پرستاران و مر

به همین منظور میرزایی و همکارانش در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، اثرات ماساژ سر و صورت بر بی قراری بیماران مبتلا به آلزایمر که در منزل های سالمندان یزد زندگی می کردند را مورد بررسی قرار دادند. در این مطالعه از روش های ماساژ افلوراژ یا نوازشی و ماساژ فشاری استفاده شد. ماساژ افلوراژ یا نوازشی یکی از انواع ماساژهای سوئدی است که دست به صورت لغزشی بافت های سطحی را با فشار مختصر دو کف دست بر سطح پوست نوازش می کند.

در این تحقیق افراد مورد آزمایش به دو گروه تقسیم شدند. در یک گروه پرستاران از ماساژ سر و صورت جهت بیماران استفاده کردند و در گروه دیگر مداخله ای انجام نشد.

نحوه انجام ماساژ به این صورت بود که بیماران در موقعیت طاق باز قرار می گرفتند و سپس فرد ماساژدهنده کنار سر آن ها می ایستاد. در ابتدا، ماساژ دهنده از انگشت شست و یک انگشت جهت ماساژ پیشانی، جمجمه، ابرو، بینی، گوشه های داخلی چشم ها و پلک ها استفاده می کرد. سپس کف دست خود را روی گونه ها گذاشته و چانه را ماساژ می داد. در نهایت، با استفاده از نوک انگشتان دست، با فشار کم، پوست و عضلات را ماساژ می داد.

بیماران مبتلا به آلزایمر با ماساژ سر و صورت آرام می‌شوند

این محققان جهت سنجش و اندازه گیری سطح بی قراری از پرسشنامه استفاده کردند و یافته ها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتیجه های نشان داد که ماساژ سر و صورت می تواند بی قراری را در بیماران سالمند مبتلا به آلزایمر کم کردن دهد و این روش می تواند جهت کنترل بی قراری این بیماران به وسیله پرستاران و مراقب ها انجام شود.

به گفته طیبه میرزایی، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان و همکارانش، «انجام درمان های مکمل مانند ماساژ بخشی از اهداف حرفه ای پرستاران هست. با توجه به شیوع بی قراری و اضطراب در بیماران سالمند مبتلا به آلزایمر ، چالشی که به مراقب ها و اعضای خانواده بیمار وارد می کند و همچنین مسئولیت و هزینه هایی که بر جامعه وارد می شود، ماساژ را می توان همراه با درمان پزشکی مورد استفاده قرار داد و به عنوان یک درمان موثر به اعضای خانواده بیماران نیز آموزش داد.»

نتایج تحقیق پژوهشگران کشور نشان داد که ماساژ سر و صورت، «بی‌قراری» بیماران مبتلا به آلزایمر را به شدت کم کردن می‌دهد و می‌توان با آموزش این روش به پرستاران و مر

نتایج این پژوهش در فصل نامه علمی پژوهشی «مراقبت مبتنی بر شواهد» دانشکده پرستاری و مامایی مشهد به چاپ رسیده است.

واژه های کلیدی: ماساژ | درمانی | بیماری | آلزایمر | بی قراری | درمان مو | آلزایمر | استفاده | خانواده

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs